IPtables trong linux

1.Cài đặt Iptables – Iptables thường được cài đặt mặc định trong hệ thống. Nếu chưa được cài đặt: CentOS: # yum install iptables Ubuntu: # apt-get install iptables CentOS 7 sử dụng FirewallD làm tường lửa mặc định thay vì Iptables. Nếu bạn muốn sử dụng Iptables thực hiện: # systemctl mask firewalld # systemctl[…]

Tìm hiểu lệnh tcpdump trên Linux

1. tcpdump là gì? tcpdump: là công cụ được phát triển nhằm mục đích phân tích các gói dữ liệu mạng theo dòng lệnh. tcpdum cho phép bạn chặn và hiển thị các gói tin được truyền đi hoặc được nhận trên một mạng mà máy tính có tham gia. 2. Sử dụng tcpdump 2.1[…]

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos Trong bài viết đầu tiên về mongodb.  Mình xin hướng dẫn cách cài đặt mongo trên Centos. Bước 1: Thêm một repo như sau. # vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo [MongoDB] name=MongoDB Repository baseurl=http://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/ gpgcheck=0 enabled=1 Bước 2: Cài đặt mogodb server. # yum install mongodb-org Bước 3: Khởi động mongodb. #[…]

Hướng dẫn cài tool RockMongo trên linux

RockMongo là tool miễn phí để remote vào database giống như phpmyadmin trên Mysql. Bài viết này mình chia sẻ các bạn cách cài RockMongo trên Linux On RHEL / CentOS: $ sudo yum install httpd gcc php php-gd php-pear php-devel openssl-devel unzip wget Khởi động và start httpd $ sudo systemctl start httpd $ sudo[…]

Hướng dẫn cài đặt MongoDB Community Edition trên Linux

MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL miễn phí, đa nền tảng, mã nguồn mở. MongoDB có sẵn dưới dạng hai phiên bản, phiên bản Community và Enterprise. Phiên bản Community MongoDB miễn phí cho việc sử dụng cá nhân, trong khi phiên bản Enterprise là phiên bản trả phí có[…]

Bash shell trong Linux

Bash shell là một phần quan trọng đối với người quản trị hệ thống Linux. Nó giúp tối ưu hóa quá trình cài đặt các ứng dụng, backup… Hôm nay mình chia sẻ một vài bash shell cơ bản. Hello world # vi hello.sh #!/bin/bash echo “Hello World” Lưu lại và cấp quyền thực thi.[…]

Tìm hiểu LVM trong Linux

Giới thiệu về LVM Logical Volume Management(LVM) dùng quản lí các thiết bị lưu trữ .LVM là một tiện ích cho phép chia không gian đĩa cứng thành những Logical Volume từ đó giúp cho việc thay đổi kích thước trở nên dễ dàng. Tạo và quản lý LVM trong Linux Các bước để quản[…]

Kiểm tra I/O của VPS Server Linux

Kiểm tra I/O của VPS Server Linux I/O Speed (tốc độ đọc, ghi) của một máy chủ rất quan trọng. Với một máy chủ ảo VPS, bạn cần đạt tầm 60MB/s trở lên. Còn với dedicated bạn cần đạt tầm 120-130MB/s. Chạy lần lượt các lệnh sau để xem tốc độ I/O của mình. Chúng ta[…]