Hướng dẫn cài đặt Asterisk Freepbx trên Debian ( Asterisk v16, Freepbx v16)

1. Chuẩn bị VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…  Hệ điều hành: Debian 10 Ram: 1-2G HDD: 10-20G 2. Cài đặt 2.1 Chỉnh ngày giờ và cập nhập hệ thống ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime apt update && apt -y upgrade && apt install lsb-release[…]

Cài đặt FreePBX 15 và Asterisk 16 trên Debian 10

1. Chuẩn bị VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…  Hệ điều hành: Debian 10 Ram: 1-2G HDD: 10-20G 2. Cài đặt 2.1 Chỉnh ngày giờ và cập nhập hệ thống ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo reboot[…]

Hướng dẫn cài FreePBX 15 trên Ubuntu 20.04 LTS (update asterisk 18 LTS)

Yêu cầu Server OS : Ubuntu 20.04 LTS RAM : 2 GB Disk : 50 GB CPU : 2 Step #01: Cài đặt các gói bổ sung trước khi cài FreePBX 15. root@FreePBX-Server:~# apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison flex php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev[…]

Hướng dẫn cài FreePBX 15 trên Ubuntu 18.04 LTS

Yêu cầu Server OS : Ubuntu 18.04 LTS RAM : 2 GB Disk : 50 GB CPU : 2 Step #01: Cài đặt các gói bổ sung trước khi cài FreePBX 15. root@FreePBX-Server:~# apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison flex php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev[…]

[Update]Hướng dẫn cài đặt FreePBX 15 trên CentOS 8

Yêu cầu Disk: 25 GB RAM: 2GB vCPU: 2 Operating System: Centos 8 Service: FreePBX Database: MariaDB PHP: 7.2 Step #01: Kiểm tra version IP và disable SELinux. [root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release [root@localhost ~]# ip r [root@localhost ~]# dnf -y update [root@localhost ~]# sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux [root@localhost ~]# sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/selinux/config [root@localhost ~]#[…]

Hướng dẫn cài Freepbx 15 trên Ubuntu 20.04 LTS

Trong bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách cài tổng đài Freepbx trên Ubuntu 20.04 LTS. 1.Chuẩn bị VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…   Hệ điều hành: Ubuntu 20.04 LTS Ram: 1-2G HDD: 10-20G[…]

Hướng dẫn cài đặt Asterisk16 Freepbx14 trên centos7

Hướng dẫn cài đặt Asterisk16 Freepbx14 trên centos7 Tiếp tục bài viết tìm hiểu tổng đài voip mã nguồn mở hôm nay mình xin chia sẻ bài viết xây dựng tổng đài ip hoàn toàn miễn phí dựa trên mã nguồn mở dùng core Asertisk16 và giao diện web Freepbx14 trên Centos7. 1. Chuẩn bị[…]

Hướng dẫn xây dựng tổng đài IP dùng mã nguồn mở Asterisk, FreePBX trên Centos8

  Tiếp theo phần bài viết tìm hiểu về tổng đài IP mã nguồn mở. Hôm nay mình xin giới thiệu bài lab xây dựng tổng đài IP dùng mã nguồn mở Asterisk, FreePBX trên Centos8 1. Chuẩn bị Máy ảo vps hoặc VMvare,Virtuabox. Hệ điều hành: Centos 8 Ram: 512MB-1G HDD: 10-20G hoặc hơn 2. Cài[…]

Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Tiếp tục phần bài lab “Hướng dẫn cài đặt Asterisk16 Freepbx14 trên centos7“. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn đấu nối trunk trên tổng đài FreePBX. 1. Đăng nhập vào trang quản trị tổng đài FreePBX Các bạn đăng nhập vào trang quản trị tổng đài FreePBX. Vào Connectivity -> Trunks Tiếp theo khai[…]