Hướng dẫn cài đặt FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 CentOS v7 MariaDB Apache

Hướng dẫn cài đặt FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 CentOS v7 MariaDB Apache Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt Fusionpbx và Freeswitch® với Mariadb  và Apache trên Centos7. 1.Chuẩn bị CentOS v7 Freeswitch v1.6 FusionPBX v4.4 MariaDB v5.5 Apache v2.4 PHP v7.1 2.Cài đặt Cài đặt packages cần[…]

Hướng dẫn cài FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 Debian v8 PostgreSQL Nginx

Hướng dẫn cài FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 Debian v8 PostgreSQL Nginx Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Hướng dẫn này bao gồm việc cài đặt Fusionpbx và Freeswitch® với PostgreSQL và Apache trên Debian v8. 1.Chuẩn bị Debian v8 (Jessie) x64 Freeswitch v1.6 FusionPBX v4 Nginx v1.6 PHP[…]

Hướng dẫn tạo chứng chỉ Let’s Encrypt SSL cho FusionPBX

Hướng dẫn tạo chứng chỉ Let’s Encrypt SSL cho FusionPBX Để tăng tính bảo mật cho website thường chúng ta phải thiết lập SSL cho trang web. Chúng ta phải mua chứng chỉ một số tổ chức uy tín như RapidSSL, GeoTrust, Commodo,.. Hôm nay mình chia sẻ chứng chỉ SSL miền phí đó là Let’s[…]

Hướng dẫn cài đặt FusionPBX(v4.4) Freeswitch(v1.8) Debian(v9) PostgreSQL Nginx

Hướng dẫn cài đặt FusionPBX(v4.4) Freeswitch(v1.8) Debian(v9) PostgreSQL Nginx Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Hướng dẫn này bao gồm việc cài đặt Fusionpbx và Freeswitch® với PostgreSQL và Apache trên Debian v9. 1.Chuẩn bị Debian v9 (Stretch) x64 minimal install Freeswitch v1.8 FusionPBX v4 Nginx v1.10 PHP[…]