Statefulset trong Kubernetes

Statefulset là gì? Statefulset được sử dụng để quản trị một hoặc nhiều Pod. Vậy tại sao lại cần Statefulset khi đã có ReplicateSet, Deployment? Sự khác biệt giữa Statefulset và ReplicateSet Ứng dụng dạng stateless: Các ứng dụng stateless thường là các service dụng nginx, apache hoặc chạy dạng HTTP Request. Gọi là stateless[…]

Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes (k8s)

Bạn nên có kho lưu trữ hoặc đăng ký docker riêng trong cụm Kubernetes của mình để bảo mật. Bài viết này mình chia sẻ các cài kho lưu trữ riêng trên Kubernetes. Chuẩn bị k8s-master – 192.168.1.40 – CentOS 7 k8s-worker-1 – 192.168.1.41 – CentOS 7 k8s-worker-2 – 192.168.1.42  – CentOS 7 Các bước[…]