Hướng dẫn cài đặt FusionPBX(v4.4) Freeswitch(v1.8) Debian(v9) PostgreSQL Nginx

Hướng dẫn cài đặt FusionPBX(v4.4) Freeswitch(v1.8) Debian(v9) PostgreSQL Nginx Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Hướng dẫn này bao gồm việc cài đặt Fusionpbx và Freeswitch® với PostgreSQL và Apache trên Debian v9. 1.Chuẩn bị Debian v9 (Stretch) x64 minimal install Freeswitch v1.8 FusionPBX v4 Nginx v1.10 PHP[…]