Bảo mật tổng đài Voip với Iptables

Bài viết dưới đây sẽ mình hướng dẫn bạn cách thiết lập bảo mật IPtables cho hệ thống tổng đài Server Linux. Qua bài viết này, mình sẽ giải thích cụ thể cách “bảo mật tổng đài Voip với Iptables?” theo hướng đơn giản và dễ hiểu nhất. IPtables là gì? Sử dụng tường lửa[…]

IPtables trong linux

1.Cài đặt Iptables – Iptables thường được cài đặt mặc định trong hệ thống. Nếu chưa được cài đặt: CentOS: # yum install iptables Ubuntu: # apt-get install iptables CentOS 7 sử dụng FirewallD làm tường lửa mặc định thay vì Iptables. Nếu bạn muốn sử dụng Iptables thực hiện: # systemctl mask firewalld # systemctl[…]