Tìm hiểu LVM trong Linux

Giới thiệu về LVM Logical Volume Management(LVM) dùng quản lí các thiết bị lưu trữ .LVM là một tiện ích cho phép chia không gian đĩa cứng thành những Logical Volume từ đó giúp cho việc thay đổi kích thước trở nên dễ dàng. Tạo và quản lý LVM trong Linux Các bước để quản[…]