Tìm hiểu lệnh tcpdump trên Linux

1. tcpdump là gì? tcpdump: là công cụ được phát triển nhằm mục đích phân tích các gói dữ liệu mạng theo dòng lệnh. tcpdum cho phép bạn chặn và hiển thị các gói tin được truyền đi hoặc được nhận trên một mạng mà máy tính có tham gia. 2. Sử dụng tcpdump 2.1[…]