[Linux]Tìm kiếm và xoá file

Bạn muốn dọn dẹp những file, log của hệ thống, cơ sở dữ liệu đã hơn 30 ngày mà không có thay đổi gì? Bạn muốn tìm những file mới bị thay đổi trong 10 phút gần nhất để phán đoán một tình huống lỗi khi xử lý sự cố? Đó là các trường hợp[…]

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux

Bài viết này mình chia sẻ về lệnh find – một lệnh tìm kiếm khá hay và thường được sử dụng trên Linux. 1. Tìm kiếm file theo tên file đầy đủ # find . abc.txt Kết quả: ./abc.txt Lệnh trên sẽ tìm file có tên là abc.txt ( dấu . đại diện cho thư[…]