Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux

Bài viết này mình chia sẻ về lệnh find – một lệnh tìm kiếm khá hay và thường được sử dụng trên Linux. 1. Tìm kiếm file theo tên file đầy đủ # find . abc.txt Kết quả: ./abc.txt Lệnh trên sẽ tìm file có tên là abc.txt ( dấu . đại diện cho thư[…]