Mở rộng phân vùng LVM trên server Linux Ubuntu

Mở rộng phân vùng LVM trên server Linux Ubuntu

Bạn đang dùng server Linux Ubuntu  và Disk(ổ cứng) đang dùng LVM Disk. Không may DATA trên phân vùng này phình ra hết dung lượng ổ cứng. Với giải pháp gắn thêm ổ cứng mới hoặc mở rộng ổ cứng hiện tại nếu còn dung lượng. Mình bỏ qua giải pháp gắn ổ cứng mới. Bài viết này mình …

Xem tiếp