Bảo mật web services với Traefik reverse proxy

bao-mat-web-services-voi-traefik reverse-proxy

Traefik là một reverse proxy và load balancer hiện đại được thiết kế đặc biệt cho microservices và các môi trường container. Đây là một công cụ mã nguồn mở rất phổ biến trong cộng đồng DevOps và được sử dụng rộng rãi với Docker và Kubernetes. Một số tính năng và điểm nổi bật …

Xem tiếp