So sánh tốc độ kết nối VPN của WireGuard và OpenVPN

1.OpenVPN và WireGuard là gì? Trước khi đi vào phần kiểm tra tốc độ, mình chia sẻ thêm đôi chút về hai giao thức VPN Protocol cực kỳ phổ biến này: OpenVPN và WireGuard 2.OpenVPN OpenVPN vừa là tên gọi của 1 giao thức VPN vừa là tên phần mềm dùng để thiết lập giao[…]

Tạo VPN server với WireGuard trên Docker

Trong hướng dẫn này, mình chỉ cho bạn cách tạo máy chủ VPN riêng của bạn với WireGuard chạy trong Docker. Mình hướng dẫn các bước cài đặt, cấu hình và cách thêm máy khách vào máy chủ VPN của bạn. Trong trường bài chia sẻ này mình sử dụng Ubuntu 20.04 LTS và các[…]