So sánh tốc độ kết nối VPN của WireGuard và OpenVPN

1.OpenVPN và WireGuard là gì? Trước khi đi vào phần kiểm tra tốc độ, mình chia sẻ thêm đôi chút về hai giao thức VPN Protocol cực kỳ phổ biến này: OpenVPN và WireGuard 2.OpenVPN OpenVPN vừa là tên gọi của 1 giao thức VPN vừa là tên phần mềm dùng để thiết lập giao[…]