Hướng dẫn tạo Cron Jobs trên Linux

Cron là một trong những tiện ích được sử dụng để lập lịch các lệnh tại một thời điểm cụ thể. Các lệnh hoặc nhiệm vụ đã lên lịch này được gọi là “Cron Jobs”. Cron thường được sử dụng để chạy các bản sao lưu theo lịch trình, theo dõi dung lượng đĩa, xóa[…]