Hướng dẫn cài đặt Docker (CE) và Docker Compose trên Ubuntu 16.04 – Windows 10 – MacOS

  Docker có 2 phiên bản chính thức là Docker Community Edition (CE) và Docker Enterprise Edition (EE). Docker Community Edition (CE) Đối với phiên bản Docker CE thì được sử dụng phù hợp với đối tượng là Developers, những team nhỏ – vừa bắt đầu tìm hiểu Docker và tất nhiên là miễn phí ? Docker[…]

Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7

Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa di động, tự cung cấp, có thể chạy hầu như mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là[…]