Hướng dẫn tạo Virtual Machine Azure

Trong bài viết này mình chia sẻ các bạn tạo một Virtual Machine Azure và kết nối Azure Windows Virtual Machine dùng RDP. Tạo Virtual Machine Azure Các bước tạo Windows Server Virtual Machine trên Azure Đăng nhập Azure Portal và chọn Services trong Azure Portal Từ Azure Portal Dashboard, Click chọn Create a Resource[…]