Backup Daily Weekly Monthly với tar rsync và cron

Bài viết này mình chia sẻ mọi người cách tạo các bản sao lưu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trên Ubuntu/Debian một cách tự động. Ở đây mình sử dụng các lệnh tar, find, rsync và cron để tự động hóa lịch sao lưu. Daily Backup Lệnh TAR sẽ tạo một kho lưu trữ[…]

Backup Dữ Liệu Trên Hệ Thống Linux Sử Dụng Rsync

Rsync (Remote Sync) là một công cụ hữu hiệu để sao lưu và đồng bộ dữ liệu trên Linux. Với câu lệnh rsync bạn có thể sao lưu và đồng bộ dữ liệu remote từ các máy sử dụng hệ điều hành Linux một cách dễ dàng và thuận tiện. Các đặc điểm nổi bật[…]