Tìm hiểu về RAID

Bài viết này mình chia sẻ các bạn về công nghệ RAID. Cùng với cách tạo các RAID phổ biến như (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) trong hệ thống. RAID là gì? RAID là từ viết tắt của cụm từ “Redundant Array of Inexpensive Disks” hoặc “Redundant Arrays of Independent Disks“, là hình thức ghép[…]