Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu trên Linux dùng lsyncd

Bài viết này mình chia sẻ cách đồng bộ hóa các thư mục cục bộ và từ xa trong Linux bằng Lsyncd (Daemon đồng bộ hóa trực tiếp). Sử dụng Lsyncd, chúng ta có thể nhân bản cục bộ đến các thư mục cục bộ hoặc cục bộ đến các thư mục từ xa. Nó[…]