35 lệnh cần ghi nhớ về Firewalld Centos7

Firewalld

Firewalld cung cấp một tường lửa được quản lý động với sự hỗ trợ cho các Zone mạng/tường lửa xác định mức độ tin cậy của các kết nối hoặc giao diện mạng. Nó hỗ trợ cài đặt tường lửa IPv4, IPv6, cầu nối ethernet và bộ IP. Có sự tách biệt giữa thời gian[…]