Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04

Trong bài hướng dẫn này, mình hướng dẫn cách install docker Ubuntu với phiên bản 18.04. Docker là một bộ sản phẩm platform-as-a-service (nền tảng phân phối dưới dạng một dịch vụ). Nó ảo hóa cấp Hệ điều hành để đóng gói ứng dụng vào trong một chỗ chứa được gọi là container.  Docker là một nền[…]