Snippet Box – Nơi lưu lại các đoạn code quan trọng

1. Snippet Box là gì? Snippet Box là một ứng dụng lưu trữ đơn giản tổ chức các đoạn code của bạn. Cho phép bạn dễ dàng tạo, chỉnh sửa, xoá và quản lý các đoạn code của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hỗ trợ Markdown tích hợp, Snippet Box giúp bạn dễ[…]