Hướng dẫn cài đặt Mysql 5.7 trên CentOS 7

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Tiếp bài hôm trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MySQL phiên bản 5.7 trên CentOS 7

1. Chuẩn bị

Các bạn chuẩn bị máy ảo Vmware hoặc VPS mua tại các nhà cung cấp bên dưới:

2. Cài đặt MySQL 5.7 trên CentOS 7

Cài đặt MySQL 5.7 theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Kích hoạt kho lưu trữ MySQL 5.7:

Kích hoạt kho lưu trữ MySQL 5.7 bằng lệnh sau

yum localinstall https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm -y
  • Bước 2: Cài đặt MySQL 5.7:

Cài đặt MySQL như mọi gói khác bằng yum:

yum install mysql-community-server -y

3. Khởi động MySQL

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động dịch vụ MySQL và cho phép nó tự động khởi động cùng hệ thống:

systemctl enable mysqldsystemctl start mysqld

Các bạn có thể kiểm tra trạng thái của MySQL bằng lệnh sau:

systemctl status mysqld

4. Bảo mật MySQL

Khi máy chủ MySQL được khởi động lần đầu tiên, mật khẩu tạm thời sẽ được tạo cho người dùng root MySQL. Bạn có thể tìm thấy mật khẩu bằng cách chạy lệnh sau:

grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log

Trong đó o4Eo19*j9lIp chính là mật khẩu root Mysql tạm thời, hãy lưu lại mật khẩu này để sử dụng trong bước tiếp theo

Chạy lệnh mysql_secure_installation để đổi lại mật khẩu của MySQL:

mysql_secure_installation

Đầu tiên các bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu root Mysql, các bạn nhập mật khẩu tạm thời đã lấy được ở trên

Enter password for user root: Mật khẩu tạm thời

Sau khi nhập mật khẩu các bạn sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu root Mysql

The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.

Nhập mật khẩu mới. Lưu ý: Mật khẩu phải có chứa chữ thườngchữ in hoasốký tự đặc biệt

New password: Nhập mật khẩu Mysql mới
Re-enter new password: Nhập lại mật khẩu Mysql mới

Tiếp theo các bạn điền thông tin như sau

Change the password for root ? n
Remove anonymous users? y
Disallow root login remotely? y
Remove test database and access to it? y
Reload privilege tables now? y

Như vậy, qua bào viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và bảo mật MySQL phiên bản 5.7 trên máy chủ CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Xem thêm hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 7.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *