Hướng dẫn cài đặt ssl GlobalSign cho Nginx

Trong bài viết này mình chia sẻ cách cài chứng chỉ SSL cho Nginx từ nhà cung cấp SSL GlobalSign 1. Đăng nhập tài khoản Đường dẫn đăng nhập: https://www.globalsign.com/ssl-login.htm Tìm kiếm chứng thư số : Chọn Search Order History> Gõ tên domain muốn tìm hoặc chọn Search. Để cấp phát lại chứng thư số cho 01[…]