Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes (k8s)

Bạn nên có kho lưu trữ hoặc đăng ký docker riêng trong cụm Kubernetes của mình để bảo mật. Bài viết này mình chia sẻ các cài kho lưu trữ riêng trên Kubernetes. Chuẩn bị k8s-master – 192.168.1.40 – CentOS 7 k8s-worker-1 – 192.168.1.41 – CentOS 7 k8s-worker-2 – 192.168.1.42  – CentOS 7 Các bước[…]