Chuẩn đoán các vấn đề về mạng bằng công cụ mtr

Bài viết này giới thiệu các bạn về cách chuẩn đoán các vấn đề về mạng bằng công cụ mtr trên hệ điều hành Linux. 1. Giới thiệu mtr Mtr(my traceroute) là một công cụ chẩn đoán mạng mạnh mẽ cung cấp chức năng của cả hai lệnh ping và traceroute. Là một công cụ[…]