Hướng dẫn cài Docker-WordPress-Nginx

  Bạn đang muốn tạo một môi trường webserver cho WordPress là php-fpm + nginx nhanh bằng Docker Compose trên tất cả các hệ điều hành Windows, MacOS, Linux tham khảo bài viết mình nhé Yêu cầu cần tạo môi trường như sau: Domain cho môi trường dev local là: localhost.com:5000 Webserver là nginx Dùng php-fpm Source code wordpress[…]