Quản lý Docker apps bằng Portainer

1. Portainer là gì? Portainer là một giao diện người dùng quản lý nhẹ cho phép bạn dễ dàng quản lý các môi trường Docker khác nhau của mình. Portainer cung cấp giải pháp dễ dàng và đơn giản để quản lý Container Docker và các dịch vụ Swarm thông qua giao diện web. Portainer hỗ[…]