Quản lý Linux Server qua giao diện web với Cockpit

Khi quản lý các Server Linux mình thích dòng lệnh hơn nhưng có một số tình huống mà bạn cần quản lý Server Linux của mình bằng GUI. Ví dụ: Bạn muốn xem nhanh các thống kê Server sử dụng như CPU, RAM,HDD… đôi khi nó cũng nhanh hơn và dễ dàng hơn nếu bạn[…]