Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Tiếp tục phần bài lab “Hướng dẫn cài đặt Asterisk16 Freepbx14 trên centos7“. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn đấu nối trunk trên tổng đài FreePBX.

1. Đăng nhập vào trang quản trị tổng đài FreePBX

Các bạn đăng nhập vào trang quản trị tổng đài FreePBX. Vào Connectivity -> Trunks

Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Tiếp theo khai báo các thông tin  Trunk_name, Outgoing, inbound.

 

Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Xong phần khai báo Trunks với nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL.

   2. Khai báo để gọi ra Outbound

Để thực hiện gọi ra ngoài chúng ta vào Connectivity-> Outbound

Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Chúng ta tạo Rule để gọi ra ngoài.

FreePBX_trunks

Xong phần khai báo gọi ra.

3. Khai báo để nhận cuộc gọi vào.

Chúng ta vào Connectivity -> Inbound

Hướng dẫn kết nối trunks tổng đài FreePBX

Xong phần khai báo Inbound.

Như vậy qua bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn kết nối trunk tổng đài Freepbx với các nhà cung cấp đầu số như: VNPT, FPT, VIETTEL,..

Các bạn có thể tham khảo: https://wiki.freepbx.org/display/F2/Trunk+Sample+Configurations

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *