Cập nhập phiên bản Python 3.10 trên Ubuntu 18.04 và 20.04 LTS

Nội dung
Nội dung

Trong bài viết này, mình chia sẻ mọi người cách cập nhập lên Python 3.10 và cấu hình nó là phiên bản mặc định của Python trên Ubuntu 18.0420.04 LTS.

Phiên bản Python ổn định hiện tại đã được phát hành vào ngày 06 tháng 12 năm 2021. Nhiều người dùng Ubuntu đang gặp vấn đề khi nâng cấp Python lên phiên bản mới nhất. Python 3.9 có sẵn làm phiên bản mặc định khi chúng ta cài đặt Ubuntu 20.04 LTSPython 3.8 có sẵn trên Ubuntu 18.04. Python 3.10.0 không có sẵn trong các kho lưu trữ mặc định của Ubuntu 18.0420.04.

Kiểm tra phiên bản đang dùng

python3 -V

1. Cài đặt Python 3.10

Step 1: Thêm repository và update

Python 3.10 mới nhất không có sẵn trong các kho lưu trữ mặc định của Ubuntu. Vì vậy, chúng ta phải thêm một kho lưu trữ bổ sung. Trên kho lưu trữ Launchpad, có một kho lưu trữ có tên là deadsnakes để cung cấp các gói Python.

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa 
sudo apt-get update

Kiểm tra phiên bản sau khi thêm repo

apt list | grep python3.10

Step 2: Cài đặt Python 3.10 package dùng apt-get

sudo apt-get install python3.10

Step 3: Thêm Python 3.8 & Python 3.10 to update-alternatives

Thêm cả phiên bản cũ và mới của Python vào Update Alternatives.

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1 
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.10 2

Step 4: Cập nhập Python 3 sang Python 3.10

Mặc định, Python 3 chạy Python 3.8.  Do đó muốn nó chạy python3.10 thì ta cần cập nhập lại mặc định

sudo update-alternatives --config python3

Step 5: Chạy kiểm tra lại phiên bản

python3 -V

Bạn đã được cập nhập lên Python 3.10

2 Tổng kết

Như vậy, qua bài viết này, mình đã chia sẻ các bạn đã  cách nâng cấp Python lên phiên bản mới nhất là 3.10 trên Ubuntu 20.0418.04.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết mới nhất